گزارش چاپگر                                        
 
Home
ساختار برنامه
پروژه های مقاوم سازی
نقشه ها
گزارش چاپگر
سوالاتی در مورد برنامه
خروجی نتايج تحليل
سازه های فولادی
طراحی انواع مقاطع
طراحی استخرها
طراحی راه پله ها
کتابخانه آيين نامه ها
کتابخانه بارهای مرده
نمايندگی کتابفروشی ها
آموزش تصويری برنامه
Photo Gallery
Sta4 Project Transfer
Free Download
تماس با ما

 

ازخصوصيات مهم STA4-CAD می توان به موارد زير اشاره نمود.

1- می توان خروجی نتايج تحليل را به صورت گرافيکی در صفحه نمايش مشاهده کرده  سپس درصورت نياز آنها راچاپ نمود.

2- می توان خروجی نتايج تحليل را به  Microsoft word  انتقال داد.

3- می توان خروجی ها را بصورت کتابچه تنظيم نمود.

4- می توان ازهر طبقه مورد نظر گزارش لازم را دريافت نمود.

5- می توان با انتخاب کردن نوع بار( مثلا خروجی زلزله ) ابتدا نتايج تحليل را در صفحه نمايش ويندوز بررسی  نموده  سپس درصورت نياز آنها راچاپ نمود.

   

   

         
     

Back Home Next

This site was last updated 08/07/10