نقشه ها                                      
 
Home
ساختار برنامه
پروژه های مقاوم سازی
نقشه ها
گزارش چاپگر
سوالاتی در مورد برنامه
خروجی نتايج تحليل
سازه های فولادی
طراحی انواع مقاطع
طراحی استخرها
طراحی راه پله ها
کتابخانه آيين نامه ها
کتابخانه بارهای مرده
نمايندگی کتابفروشی ها
آموزش تصويری برنامه
Photo Gallery
Sta4 Project Transfer
Free Download
تماس با ما

 

                    

                    يکی از مهمترين خصوصيات STA4-CAD که خود را با ديگر نرم افزارها متمايز می سازد  ترسيم اتوماتيک پلان ها و دتايل سقف ها ، پی ها ، ستون ها ، راه پله ها و دالها همراه با تعداد و شماره ميلگردها و قرار دادن در جدول مخصوص وارايه جدول لیستوفر وهمچنين محاسبه اتوماتيک متره برآورد سازه می باشد.

نمونه ای از ترسیم اتوماتیک دتایل ها همراه با جدول لیستوفر

 

SAMPLE DRAWINGS:

Drawing

    

PDF file

    

DWG file

Story lay-out:

    

PDF (41 Kb)

    

DWG (37 Kb)

Fictitious beam system:

    

PDF (45 Kb)

    

DWG (45 Kb)

Basement column application:

    

PDF (122 Kb)

    

DWG (279 Kb)

Column application:

    

PDF (116 Kb)

    

DWG (393 Kb)

Column lengthwise cross-section:

    

PDF (44 Kb)

    

DWG (360 Kb)

Retrofitting project:

    

PDF (66 Kb)

    

DWG (414 Kb)

Circular and sloped beams:

    

PDF (30 Kb)

    

DWG (417 Kb)

Ribbed slabs floor plan:

    

PDF (52 Kb)

    

DWG (479 Kb)

Ribbed slab beams:

    

PDF (57 Kb)

    

DWG (644 Kb)

Single and continuous foundations:

    

PDF (44 Kb)

    

DWG (501 Kb)

Mat foundation:

    

PDF (42 Kb)

    

DWG (534 Kb)

Retaining wall:   PDF (23 kb)   DWG (22 kb)

نمونه ای از محاسبه اتوماتيک متره برآورد سازه

 

Back Home Next

This site was last updated 08/05/10