نمايندگی کتابفروشی ها                                    

 

Home
ساختار برنامه
پروژه های مقاوم سازی
نقشه ها
گزارش چاپگر
سوالاتی در مورد برنامه
خروجی نتايج تحليل
سازه های فولادی
طراحی انواع مقاطع
طراحی استخرها
طراحی راه پله ها
کتابخانه آيين نامه ها
کتابخانه بارهای مرده
نمايندگی کتابفروشی ها
آموزش تصويری برنامه
Photo Gallery
Sta4 Project Transfer
Free Download
تماس با ما

 

 

مركزاصلي پخش كتاب : انتشارات فدك ايساتيس                     

شهر

تلفن

آدرس نام کتابفروشی شهر
 021 66482221-66465831-66481096

 خيابان انقلاب ،خيابان ارديبهشت بين لبافي نژاد و جمهوري ساختمان 126

انتشارات فدك ايساتيس

مركز پخش اصلي

 تهران

0121 2255832 خيابان فرهنگ فروشگاه كتابسراي مهندسين آمل مهندسين آمل

آمل

0311 2219979-2219978 خيابان آمادگان كوي فتح آباد - پلاك 90 علم گستر سپاهان اصفهان
0311 2220900-2223725 خيابان چهار باغ - خيابان سيد علي خان - كتابفروشي مركزي كتاب مركزي اصفهان اصفهان
0611 2217002-2217003 خيابان حافظ - بين سيروس و خيابان نادري رشد اهواز اهواز
0611 2226515-2228584 خيابان نادري - نبش خيابان حافظ -پخش كتاب دانشگاهي اشراق اهواز اهواز
0441 2227578

 خيابان امام - روبروی آموزش و پرورش

دانش پژوه

 اروميه

0411 3341669

 خيابان امام -فلكه دانشگاه - اول خيابان دانشگاه

علامه

  تبريز

0411  3359830-3341487

 خيابان امام - نرسيده به دبيرستان طالقاني روبه روي فرش مشهد پ 682

 فروزش

 تبريز

 021  66466203 خيابان انقلاب - بين خيابان فروردين و ارديبهشت گوهر

 تهران

 021  66405385 خيابان انقلاب - نبش 12 فروردين - پ 1446  صانعي تهران
 021  66467860  خيابان انقلاب - نبش بازارچه كتاب  دنيا تهران
 021  66467848-66400866 خيابان انقلاب - نبش دانشگاه - دفتر مرواريد  مرواريد تهران
0131 2246665-2244488-9 ابتداي خيابان سعدي روبروي كليسا جنب بانك كشاورزي مجتمع مهران رشت
0151 2220432-2225678 خيابان قارون - مجتمع سليم - طيقه همكف شركت پلهار پلهار ساري ساري
0871 09188710721-3291086 خيابان پاسداران - مجتمع تجاري كردستان طبقه همكف شماره 161 كالج سنندج
0711 6277338-6269944 ميدان نمازي - ابتداي خيابان ملاصدرا مخمدي شيراز شيراز
0711 2306907 خيابان ملاصدرا - نبش معدل شهر كتاب شيراز شيراز
0711 2337917 چهار راه پارامونت - روبروي پاساژ ايران زمين بازار كتاب شيراز شيراز
0831 7280872 خيابان دبير اعظم پاساژ سروش - طبقه سوم مديريت كرمانشاه كرمانشاه
0831 09181710717-7282044 چهار راه اجاق دانشمند كرمانشاه كرمانشاه
0171 2222127-2253918 گرگان - كتابفروشي جلالي جلالي گرگان
0281 2220866 خيابان فردوسي كتابسراي همتي  همتي قزوين
0511 8411821-8411821 چهار زاه دكترا كتابفروشي خراسان خراسان مشهد مشهد
0511 2251814-2255088 خيابان دانشگاه جنب مسجد امام صادق طبقه فوقاني بانك ملي تايپ دانشجو مشهد
0462 3223572

 خيابان امام -روبروی بانک ملی مرکزی

راهيان دانشگاه

 ماکو

0811 8272303-8272633 ابتداي خيابان مهديه انتشارات دانشجو دانشجو همدان همدان
0761 6679316-17 هرمزگان - بندر عباس - خيابان دانشگاه روبروي سردخانه شهيد حقاني پنج استاد هرمزگان
باغ ملي - كتابفروشي فدك ايساتيس فدك يزد يزد

             

 

Back Home Next

This site was last updated 08/05/10