English - Turkish - Farsi

برای اولين بار در ايران
Home
ساختار برنامه
پروژه های مقاوم سازی
نقشه ها
گزارش چاپگر
سوالاتی در مورد برنامه
خروجی نتايج تحليل
سازه های فولادی
طراحی انواع مقاطع
طراحی استخرها
طراحی راه پله ها
کتابخانه آيين نامه ها
کتابخانه بارهای مرده
نمايندگی کتابفروشی ها
آموزش تصويری برنامه
Photo Gallery
Sta4 Project Transfer
Free Download
تماس با ما

 

 
 

تحولی باور نکردنی در مهندسی عمران

برنامه STA4-CAD : يک برنامه خيلی قدرتمند برای تحليل و طراحی سازه های بتن آرمه و فولادی می باشد.

اين برنامه با در نظر گرفتن آيين نامه های معتبر جهان از جمله ACI - BS - Snip (Russia) - TS500- Eurocode

سازه ها را تحليل و طراحی می نمايد.

 

از  خصوصيات مهم STA4CAD

1- تحليل و طراحی  شمع کوبی بتنی ونمايش نتايج آناليزبصورت گرافيکی و سه بعدی .

2- محاسبه تمام بارهای مرده و زنده - زلزله و باد و همچنين مرکز جرم و مرکز سختی.

3- هنگام آناليز سازه ، برنامه شروع به کنترل تمام پارامترها از جمله نيروی زلزله، باد 

 ظرفيت ستون و غيره می نمايد و نتايج را بصورت گرافيکی نمايش می دهد.

4- برنامه STA4CAD بعد از آناليزو کنترل سازه ، دتايل تمام ستون ها و تيرها، ديوارهای

 برشی ، سقف ها ، فنداسيون ها را آماده می نمايد.  

5- محاسبه تعداد ميلگرد های مصرفی و ارائه جدول ليستوفر.

6- متره و برآورد سازه.  

7-کنترل سازه در مقابل نيروهای زلزله طبق آيين نامه های معتبر جهان .رضا جلیل زاده ترکان

8-تحليل و طراحی فنداسيون ها وترسيم نقشه های اجرای آنها بصورت اتوماتيک.

9-نشان دادن مقاومت خاک به صورت گرافيکی و سه بعدی تحت اثر بارهای وارده از سازه.

از ديگر خصوصيات مهم STA4CAD V13 می توان به موارد زير اشاره نمود

- تحليل و طراحی شمع کوبی بتنی در زمين های سست وترسيم نقشه های اجرایی آنها.

- مقاوم سازی سازه ها و ترسيم دتايل ها آنها بصورت اتوماتيک.

- آناليز سازه ها با روش Time History

- آناليز سازه ها با روش توالی ساخت SEQUENTIAL CONSTRUCTION

- آناليز سازه ها بصورت غيرخطی ( Nonlinear analysis).

- آناليز پی ها به سه روش. (فرضيه Winkler - تئوری تير روی بستر الاستيک)

- درنظرگرفتن خروج از مرکز بارها.w

- تحليل و طراحی سازه های بتن آرمه.

- تحليل و طراحی انواع سازه های فولادی.

- تحليل و طراحی انواع راه پله ها و ترسيم دتايل راه پله ها بصورت اتوماتيک.

- تحليل و طراحی انواع استخرها ونشان دادن نتايج آناليزبصورت گرافيکی.

- تحليل و طراحی انواع  پی ها و ترسيم دتايل آنها بصورت اتوماتيک.

- تحليل و طراحی انواع مقاطع .

- آناليز سازه ها با آيين نامه های معتبر جهان.

- داشتن کتابخانه شبکه های جوش شده از مفتول های  wwf

- داشتن کتابخانه آيين نامه ها وامکان تغيير دادن تمام پارامترهای آيين نامه ها.

- داشتن کتابخانه باره های مرده و امکان تغيير دادن تمام پارامترهای آن.

-  تحليل و طراحی ديوارهای حائل بتنی و ترسيم نقشه های اجرای آنها.

-  تحليل و طراحی ستون های مورب.

-  مدل سازی ديوارها و کنترل اتوماتيک ارتفاع ديوارها.

-  آناليز ديوارها در برابر نيروهای زلزله و نشان دادن مقاومت آنها بصورت گرافيکی.

 

- انتقال و دريافت پروژه ها از نرم افزارهای ديگر.                           - نصب برنامه به دو زبان.(انگلیسی وترکی استانبول)

- دریافت نقشه های معماری و مدلسازی اتوماتیک آنها.                - محاسبه يک سازه چند طبقه در مدت زمان کمتر از 1 ساعت.  

- کار کردن با آن آسان است.                                                        - نمايش مرکز جرم و مرکز سختی سازه بصورت گرافيکی.

- نياز به انجام محاسبه دستی اوليه بارهای مرده و زنده ، زلزله ، باد ، مرکز جرم ، مرکزسختی و قراردادن آنها روی تک تک قاب ها،در جهت X,Y نمی باشد.چرا که برنامه به صورت اتوماتيک اين اعمال را انجام می دهد. Reza Torkan, sta4cad,sta,etabs,sap,sap2000,safe,saze80,رضا جليل زاده ترکان

**********  قابل توجه مهندسين  **********

 نرم افزارSTA4CAD  در سال 1976 ميلادی همراه با پيشرفت های سخت افزاری و نرم افزاری در عرصه مهندسی کامپيوتر ، با ويژگيها و توانايهای جديد عرضه شد. و در اين مدت بيش از 3500 شرکت معتبر اروپايي از اين نرم افزار استفاده می کنند.سفش.زخئ.فق

نمونه ای از شرکت های بزرگ و شناخته شده در دنيا همراه با دانشگاه ها و مراکز دولتی که از اين نرم افزار استفاده می کنند درپايين مشاهده می نماييد علاقه مندان می توانند درمورد نرم افزار، با شرکت های استفاده کننده مشاوره کنندw

مراکز دولتی                                       

  دانشگاه ها                                                            

شرکت ها 

Send mail to info@sta4cad.com with questions or comments about this web site.